La mort a Siena

Joaquim Rabaseda


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 467, abril 2020

Page
70

Section
Mirador

Subsection
Música

Durant les setmanes de confinament, diverses localitats han compartit cants i músiques en actuacions improvisades des dels terrats i els balcons, en un exercici social que ha ajudat a estructurar la nova quotidianitat familiar i airejar el clos domèstic. Un dels primers casos d’aquesta pràctica va succeir als carrers antics de Siena.

L'Avenç 467 - abril 2020
Preu de l'article 1 €