El nostre dramaturg (‘In memoriam’ JMBiJ)

Sharon G. Feldman


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 468, maig 2020

Page
13

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

La figura del dramaturg Josep M. Benet i Jornet, mort el 6 d’abril passat, és evocada des de la llunyania geogràfica i l’amistat personal per una de les millors estudioses del teatre català contemporani.

L'Avenç 468 - maig 2020
Preu de l'article 1 €