La Barcelona contemporània davant les pandèmies

Borja de Riquer


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 469, juny 2020

Page
46

Section
469

Subsection
Focus

Aquesta conferència que publiquem parla sobre la Barcelona contemporània da­vant de les pandèmies. No tracta solament la qüestió de com afecten els ciutadans de Barcelona de l’època contemporània aquestes terribles pandèmies que causaran milers de víctimes, sinó sobre l’actuació de les administra­cions públiques al respecte, i per altra banda, fins a quin punt hi ha una política sanitària seriosa a Espanya.

L'avenç 469 - juny 2020
Preu de l'article 1 €