Per molts Carners més

Jaume Subirana


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 469, juny 2020

Page
9

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Fa cinquanta anys de la mort, a l’exili, de Josep Carner, i val a dir que es manté un consens públic sobre el caràcter extraordinari de la seva figura i la seva obra. Tanmateix, hi ha un grapat de Carners —o de maneres de veure i mirar-nos Carner— encara per descobrir.

L'avenç 469 - juny 2020
Preu de l'article 1 €