Cruyff ben pronunciat

Albert Forns


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 469, juny 2020

Page
16

Section
L'opinió

Subsection
Variacions sobre un parc temàtic

En l'entrega d'aquest mes Albert Forns dona veu a un guia turístic holandès que fa rutes en bicicleta per la ciutat als turistes que arriben a Barcelona.

L'avenç 469 - juny 2020
Preu de l'article 1 €