Art
juliol 2020
470

Susanna Portell


Una gavina a l’estenedor

La «càpsula de confinament», amb què la Fundació Vila Casas ens ha acostat setmanalment reflexions d’artistes i imatges que ens ajudessin a trobar una mica de llum entre tanta incertesa, se suma a altres veus, com la de Simona Škrabec o Isabel Banal, vistes o llegides durant la reclusió.

L'Avenç 470 - juliol/agost 2020
Preu de l'article 1 €