Art
setembre 2020
471

Susanna Portell


L’anar fent d’Enric-Cristòfol Ricart

Surten publicats els Quaderns Kodak del pintor i gravador Enric-Cristòfol Ricart. Redactats entre 1920 i 1956, són un document de primer ordre per conèixer des de dins l’art català dels anys vint i trenta, així com també el seu context social i cultural.

L'Avenç 471 - setembre 2020
Preu de l'article 1 €