Literatura
setembre 2020
471

Simona Škrabec


La infinitat del temps viscut

A Les cuques, Julià Guillamon ens convida, de forma senzilla, a entrar en el món de la seva infantesa, en un llibre que ens revela, al mateix temps, que només existeix allò que podem anomenar.

L'Avenç 471 - setembre 2020
Preu de l'article 1 €