Mirador zero
setembre 2020
471

Centre d’Art i Natura de Farrera de Pallars

El Centre d’Art i Natura de Farrera, a punt de fer 25 anys, és una residència de treball per a artistes i investigadors de totes les disciplines i d’arreu del món en un entorn privilegiat i tranquil, el del poble de Farrera de Pallars, a l’Alt Pirineu, on combina la preocupació pel patrimoni material i immaterial, la creació artística i la conservació de l’entorn, així com la integració en la vida del poble i el desenvolupament sostenible al territori.

L'Avenç 471 - setembre 2020
Preu de l'article 1 €