Bitllets
octubre 2020
472

Lluís Quintana


Denominacions i construcció nacional

Els termes que s’usen en la historiografia, com els que s’usen en el periodisme, provenen de decisions que sovint no són explícites però que són molt significatives. El text, que avança una recerca en curs, se centra en la dita Guerra de la Independència.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €