Bitllets
octubre 2020
472

M. Àngels Cabré


Llucieta Canyà, la feminista tèbia

En la seva col·laboració a La Veu de Catalunya i en el seu llibre ‘L’etern femení’ (1934), Canyà defensava un «feminisme ben entès» que no fes perdre la feminitat, molt lluny de la igualtat entre homes i dones.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €