Història
octubre 2020
472

Albert Fabà


‘Pensar la realitat’. Una anàlisi autocrítica del ‘procés’

El llibre de Jordi Muñoz, escrit des del sobiranisme, es mira el procés amb una distància crítica que esdevé molt necessària. És, abans que res, un text que fa pensar.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €