Història
octubre 2020
472

Jordi Borja


Un home que ens faria millors als altres

Enric Juliana amb Aquí no hem vingut a estudiar reconstrueix la vida del militant comunista Manuel Moreno Mauricio, antic guerriller, reclòs des de 1947 i fins al 1964 al penal de Burgos. Amb ell, construeix una panoràmica històrica sobre la dictadura de Franco i les estratègies divergents del “partit de l’antifranquisme” per oposar-s’hi.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €