Literatura
octubre 2020
472

Vicenç Pagès Jordà


La geologia i nosaltres

Provinent del món industrial, l’escriptora Élisabeth Filhol amb el seu llibre Doggerland ens presenta, amb esperit científic, uns fets geogràfics i econòmics indiscutibles i uns personatges inventats, sense jutjar ni els uns ni els altres, però amb un aparent interès més gran pels fets.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €