Llegir escrivint
octubre 2020
472

Joan Todó


L'art contra la salut

Joan Todó escriu sobre Thomas Mann i en concret sobre la seva obra La mort a Venècia.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €