Música
octubre 2020
472

Joaquim Rabaseda


El rei demana corona

Creat fa dos-cents anys, l’Himne de Riego, el primer himne nacional espanyol i una herència musical del Trienni Liberal, és una cançó que ha tingut una història intermitent de prohibicions i de proclamacions i que ha arribat fins avui, quan moltes persones el reconeixen, ja sigui com a propi o impropi.

L'Avenç 472 - ctubre 2020
Preu de l'article 1 €