Cartes de prop
gener 2021
475

Enric Sòria


Per una història oberta

El text breu de Walter Benjamin Sobre el concepte d’història, a càrrec de Marc Jiménez i Arnau Pons i publicat el 2019 per Flâneur, és una crítica del concepte de progrés defensat per l’historicisme, que segons l’autor és responsable de la derrota dels socialdemò­crates davant el feixisme.

L'Avenç 475 - gener 2021
Preu de l'article 1 €