Llegir escrivint
gener 2021
475

Joan Todó


El veritable observatori de la realitat contemporània

Todó ressenya la publicació de tres llibres que ens parlen del turisme en una temporada en què el fenomen en si ha estat temporalment cancel·lat. Aquestes novel·les són Les espines del peix (3i4 edicions), la primera novel·la de Josep Colomer, La mar rodona (Club editor), de Sebastià Perelló i Tsunami (Angle editorial), l’última novel·la d’Albert Pijuan.

L'Avenç 475 - gener 2021
Preu de l'article 1 €