Art
febrer 2021
476

Susanna Portell


Pintar, crear, viure. Dones artistes a l’Alt Empordà

El Museu de l’Empordà, amb Eduard Bech al capdavant, aposta per la recerca i recupera el llegat artístic de les dones a la comarca, entre el 1830 i 1939. Cristina Masanés n’és la comissària.

L'Avenç 476 - febrer 2021
Preu de l'article 1 €