Literatura
febrer 2021
476

Simona Škrabec


Sobre els pterodàctils

En l’any difícil del confinament, Ingrid Guardiola i Marta Segar­ra han escrit Fils, un conjunt de cartes personals sobre la realitat més immediata, reflectida a través del prisma de l’art.

L'Avenç 476 - febrer 2021
Preu de l'article 1 €