Número en curs
novembre 2018
116

Sumari
Cartes i documents
Pompeu Fabra per Agustí Esclasans . Enric Gallén
Els Marges 116 - tardor 2018
Preu paper 12 €