Adolphe. Benjamin Constant, 2013

Marina Porras, El matí , 17 de maig

Pere Antoni Pons, Ara , 8 de juny

Xavier Coromina, El punt Avui, 20 de setembre

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.