Les lliçons d’història. El jove Pierre Vilar, 1924-1939, Rosa Congost, 2016

Ernest Alós, el Periódico , 17 de maig 2016.

Joaquim Nadal, joaquimnadal.cat , 30 de maig de 2016.

Mercè Ibarz, vilaweb.cat , 24 de juny de 2016.

Xavier Ferré Trill, Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics , desembre 2018.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.