Consell editorial i Consell de redacció
 

Consell editorial

Dolors Comas
Presidenta de la Fundació Nous Horitzons

Antón Costas
President del Cercle d'Economia

Joan B. Culla
Professor d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Enric Juliana
Director adjunt de La Vanguardia

Joaquim Nadal
Catedràtic d'història de la Universitat de Girona

Borja de Riquer
Catedràtic d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Consell de redacció

Xavier Arbós
Professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona

Maria Campillo
Professora de literatura catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona

Judit Carrera
Politòloga

Margarida Casacuberta
Professora de literatura catalana de la Universitat de Girona

Andreu Mayayo
Professor d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

Gustau Muñoz
Director de publicacions periòdiques de la Universitat de València

Manel Ollé
Professor de literatura de la Universitat Pompeu Fabra

Damià Pons
Professor de filologia catalana de la Universitat de les Illes Balears

Jordi Puntí
Escriptor

 

721,42 kB

CRONOLOGIA DE L'AVENÇ

L'Avenç, 400 números

L'Avenç: la modernització de la cultura catalana

Pàgina a LLETRA, espai virtual de literatura catalana, a l'entorn UOC.

2.093,65 kB

L'AVENÇ, 250 números. Un balanç.

Ignasi Aragay fa una anàlisi de la trajectòria de L'AVENÇ des de la seva creació el 1997.