Consell fundador

El Consell fundador està format per una quarantena d'especialistes.

Ramon Alquézar

Professor d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

James Amelang

Professor d’història contemporània de la Universidad Autónoma de Madrid

Rafael Aracil

Professor d’història contemporània de la Universitat de Barcelona

Albert Balcells

Professor d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona

Francesc Bonamusa

Professor d’història contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona

Josep M. Bricall

Economista, exrector de la Universitat de Barcelona

Jaume Casals
Professor de filosofia de la Universitat Pompeu Fabra

Xavier Casals

Historiador

Joan B. Culla

Professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Àngel Duarte

Professor d’història de la Universitat de Girona

John H. Elliott

Historiador, catedràtic emèrit de la Universitat d’Oxford

Claudi Esteva Fabregat

Antropòleg, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona

Daniel Fernández

Editor

Josep Fontana

Historiador, catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra

Josep M. Fradera

Professor d’història de la Universitat Pompeu Fabra

Paul H. Freedman

Professor d’història medieval de la Universitat de Yale

Joan Fuster Sobrepere

Historiador, Universitat Oberta de Catalunya

Pere Gabriel

Professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ricardo García Cárcel

Professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Emili Junyent

Arqueòleg, Universitat de Lleida

Henry Kamen

Historiador, professor invitat a la Universitat de Chicago

Jordi Maluquer de Motes

Professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fèlix Manito

Professor de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra

Xavier Marcet

Historiador

José Luis Martín Ramos

Professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Carlos Martínez Shaw

Professor d’història de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia

Ferran Mascarell
Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Jesús Mestre

Historiador

Joaquim Molas

Historiador de la literatura, Institut d’Estudis Catalans

Joaquim Nadal

Catedràtic d'història de la Universitat de Girona

Jordi Nadal Oller

Historiador, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona

Alberto Prieto

Professor d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Borja de Riquer

Catedràtic d’història de la Universitat Autònoma de Barcelona

Josep M. Salrach

Professor d’història de la Universitat Pompeu Fabra

Alejandro Sánchez

Professor d’història de la Universitat de Barcelona

Jaume Sobrequés

Historiador

Enric Ucelay-Da Cal

Professor d’història de la Universitat Pompeu Fabra

Pere Vilanova

Professor de ciència política de la Universitat de Barcelona

721,42 kB

CRONOLOGIA DE L'AVENÇ

L'Avenç, 400 números

L'Avenç: la modernització de la cultura catalana

Pàgina a LLETRA, espai virtual de literatura catalana, a l'entorn UOC.

2.093,65 kB

L'AVENÇ, 250 números. Un balanç.

Ignasi Aragay fa una anàlisi de la trajectòria de L'AVENÇ des de la seva creació el 1997.