Fitxa Amat

Jordi Amat, Un país a l'ombra. Vida de Josep Maria Vilaseca Marcet (1919-1995)

Fitxa Amat.pdf 137,71 kB