Fitxa Calvet

Josep Calvet, Les muntanyes de la llibertat. El pas d'evadits pels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial

Fitxa Calvet.pdf 44,10 kB