Fitxa Marfany

Joan Lluís Marfany, Llengua, nació i diglòssia