Fitxa Subirats

Marina Subirats, Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials al tombant del segle XXI