Fitxa Vazquez

Federico Vázquez Osuna, La justícia durant la Guerra Civil. El Tribunal de Cassació de Catalunya (1934-1939)

Fitxa Vazquez.pdf 517,46 kB