Un viatge a la Barcelona de 1872: orígens de la Creu Roja a la ciutat

Joan Roca i Albert


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 383, octubre 2012

Page
8

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

Es commemora el 140 aniversari de la presència de la Creu Roja a la capital.

L'Avenç 383-octubre 2012
Preu de l'article 1 €