L'esperit del camp

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 383, octubre 2012

Page
18

Section
L'opinió

Subsection
Lo melic del món

L'autor ens relata l'aeròdrom de la Sènia i la Legió Condor a l'època de la Guerra Civil.

L'Avenç 383-octubre 2012
Preu de l'article 1 €