La salut d’Obama

Mary Ann Newman


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 383, octubre 2012

Page
14

Section
L'opinió

Subsection
Vistes de Nova York

L'autora fa un resum del mandat del president Barack Obama i de la seva política arran de les properes eleccions als Estats Units.

L'Avenç 383-octubre 2012
Preu de l'article 1 €