Demolition Derby

Jordi Puntí


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 383, octubre 2012

Page
72

Section
Mirador

Subsection
A l'última

L'autor ens explica les seves vivències en un Demolition Derby, una mena d'autos de xoc amb cotxes reals.

L'Avenç 383-octubre 2012
Preu de l'article 1 €