Quan l’èpica era possible

Vicenç Pagès Jordà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 383, octubre 2012

Page
58

Section
Mirador

Subsection
Literatura

En una traducció al català solemne i assossegada, Alpha publica el primer recull de contes de Joseph Conrad, un dels grans autors de la literatura en llengua anglesa.

L'Avenç 383-octubre 2012
Preu de l'article 1 €