Catalunya associada i solidària

Jordi Estivill


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 483, octubre 2021

Page
36

Section
483

Subsection
Focus

La publicació recent de dos llibres invita a encetar un diàleg al voltant de la història i l’actualitat de la Catalunya associada i solidària. En efecte, el llibre coordinat per Montserrat Duch, Ramon Arnabat i Antoni Gavaldà, ‘La Catalunya associada’ (Universitat de València) i la publicació de Jordi Estivill i Ivan Miró ‘L’economia social i solidària a Catalunya. Fonaments teòrics i reptes estratègics’ (Icària) reflexionen sobre la capacitat i dinàmica associativa a casa nostra. La matriu conjunta és l’associacionisme i, per explicar-ne característiques i evolució, tots dos treballs se submergeixen en el segle dinou.

L'Avenç 483 - octubre 2021
Preu de l'article 1 €