De metàfores i nusos mariners

Joma


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 483, octubre 2021

Page
4

Section
L'opinió

Subsection
O potser no

Joma ens il·lustra sobre com els governants porten a la població a unes incerteses difícils de resoldre .

L'Avenç 483 - octubre 2021
Preu de l'article 1 €