Focus
juny 2022
491

Antoni Pizà


Lliçons magistrals

Antoni Pizà ens explica la importància de la relació entre mestres i deixebles en l'àmbit de la música, sobretot en els pianistes i com de Joseph Haydn arribem al prestigiós pianista Joan Moll.

L'Avenç 491 - juny 2022
Preu de l'article 1 €