Història
juny 2022
491

Joan B. Culla


Tarradellas: fets i valoracions

Joan Esculies culmina una llarga dedicació a la figura de Josep Tarradellas i la seva època amb una voluminosa biografia, cen-trada en les quasi tres dècades de la seva presidència de la Generalitat.

L'Avenç 491 - juny 2022
Preu de l'article 1 €