Que no tallin el gas!

Joma


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 495, novembre 2022

Page
4

Section
L'opinió

Subsection
O potser no

L'il·lustrador Joma aquest mes ens il·lustra la problemàtica de la falta de subministrament de gas a Europa.

L'Avenç 495 - novembre 2022
Preu de l'article 1 €