En la solitud dels carrers del Raval

Martí Gallén


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 495, novembre 2022

Page
58

Section
Mirador

Subsection
Teatre

Jordi Prat i Coll escriu i dirigeix al Lliure de Gràcia una obra, "Fàtima", que retorna sobre la condició de la vida al barri del Raval, en un panorama teatral on la cartellera aposta poc per la dramatúrgia catalana contemporània, fins al punt que els teatres públics semblen haver-li girat l’esquena.

L'Avenç 495 - novembre 2022
Preu de l'article 1 €