Publicitat

Història, literatura, art, teatre, música... en forma de reportatges, entrevistes i assaigs. Des de fa 30 anys, és la revista de referència d’història i cultura del nostre país. La crònica mensual per conèixer el passat, debatre el present i pensar el futur.

La revista està pensada per al lector i consumidor cultural dels territoris de parla catalana, un significatiu sector de la població que s’interessa per la història, llegeix habitualment, segueix la programació cultural del país, la vida política i els principals debats socials.

Per això els convidem a promocionar les seves activitats amb anuncis de publicitat en qualsevol dels formats proposats.

MEDIA KIT

La reserva d'espai s'ha de fer abans del dia 1 del mes anterior a la publicació de l'anunci.

Els originals en format electrònic (TIFF a 300 ppp, 8 bits i CMYK) han d'arribar a la redacció cinc dies després, com a màxim.

Publicitat

Algunes pàgines amb insercions publicitàries