Estudis
març 2022
126

Neus Real


Dolors Monserdà, novel·lista del tombant de segle i referent de la narrativa d’autora

Aquest article estudia Dolors Monserdà com a novel·lista des de la perspectiva de la tradició literària i l’agència femenina, la situa en qualitat d’escriptora del tombant de segle, analitza els efectes de la seva condició de dona de lletres en la seva obra i en la recepció de què és objecte i explica per què esdevé un referent per a les autores posteriors.

Els Marges 126 - Hivern 2022
Preu de l'article 1 €