Estudis
març 2022
126

Albert Branchadell


El català no està «greument amenaçat»

Al seu llibre El futur del català depèn de tu, Carme Junyent sosté que el català està greument amenaçat. Aquest article posa en dubte els tres arguments que utilitza Junyent, principalment basats en les dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població: la «caiguda sostinguda del nombre de parlants», la «reducció de la base territorial» i el postulat que «els joves parlen menys en català». Addicionalment, l’article vol mostrar com Junyent interpreta incorrectament el marc de la UNESCO per a l’estudi de la vitalitat i el perill de desaparició de les llengües, en la mesura que una aplicació estricta dels criteris de la UNESCO al català no permet afirmar que aquesta llengua —a Catalunya— estigui en perill de desaparició.

Els Marges 126 - Hivern 2022
Preu de l'article 1 €