El Museu presenta...

Redacció L'Avenç

dijous, 22 de desembre del 2016

Josep Obiols cartell

El Museu d’Història de Catalunya acaba de rebre una donació de cartells i altres treballs de Josep Obiols (Sarrià 1894- Barcelona 1967), gràcies a la generositat de la família de l’artista. Es tracta d’un conjunt de tretze documents gràfics, datables entre 1917 i 1936, que comprenen cinc originals per a cartells, quatre cartells impresos, un original i dues proves de color per a suports de calendari, i un diploma, i que podeu descobrir ara dins el programa "El museu presenta...". [+]

Josep Obiols i Palau (Sarrià 1894- Barcelona 1967), és un dels artistes més destacats i un dels màxims exponents del noucentisme. La seva obra, en llur majoria de caràcter cívic i ciutadà, va assolir molta popularitat entre la població que durant molts anys va viure envoltada d’imatges icòniques de l’artista. És sens dubte l'intèrpret plàstic de l'ideal noucentista i la imatge viva de l'artista compromès amb la societat catalana del seu temps en la lluita per la recuperació tant de la identitat com de la normalitat cultural del país; en la seva obra, l'esforç creador i el compromís polític hi són indestriables.

En aquest sentit, les tretze obres que la Família Obiols ha donat al Museu d’Història de Catalunya són molt representatives i constitueixen uns documents històrics de primer ordre per conèixer l’associacionisme catalanista i la política cultural del país prèvia a la Guerra Civil.

Els cartells Ja sou de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana? i Primer Congrés Nacional de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana són producte de la col·laboració de Josep Obiols amb l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (APEC). L’Associació va fer fundada l’any 1899, per Francesc Flors i Calcat, amb l’objectiu de potenciar l’ensenyament en català i millorar-ne els instruments pedagògics sobretot en el vessant del llibre de text, en els quals les il·lustracions que va realitzar Obiols per els cinc volums del Cartipàs Català de Pau Romeva, el Sil·labari o les Lectures d'infants d'Assumpció Pasqual tingueren una gran difusió i popularitat.

En el concepte noucentista que semblava reivindicar l'obra de Josep Obiols hi havia implícita una pedagogia de l'ordre civil sentit d'una banda amb criteris d'ideal de justícia i benestar social i expressat de l'altra plàsticament sota formes d'ordre material, d'equilibri i d'harmonia de l'espai ciutadà però també de la natura i del paisatge. D'aquesta manera el cartell del noiet de la cartera de bandolera i el cartipàs sota el braç que ens interroga amb la voluntat de fer-nos membre de l'APEC recull d'una manera exquisida aquest ideari plàstic i polític.

INFORMACIÓ:

Lloc: Museu d'Història de Catalunya (Palau de Mar, Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona).

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.