Memòria i poder

Redacció L'Avenç

dilluns, 05 de maig del 2014

Colloqui

Amb el títol “Memòria i poder. Una perspectiva transnacional”, se celebra a Barcelona el Primer Col·loqui Internacional de l’Observatori Europeu de Memòries. Durant els dies 6, 7 i 8 de maig, l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (Plaça Universitat) acollirà ponents de diferents països en unes jornades de reflexió i debat entorn a la història i la memòria del segle XX. [+]

L’interès en el treball i la investigació dins l’àmbit històric ha crescut notablement en els darrers anys, tant a nivell científic com acadèmic. Potser perquè la història ajuda a entendre la conjuntura sociopolítica actual, la societat civil ha abocat la seva curiositat en una mirada prospectiva sobre les traces de la història i la memòria. Arran d’aquest interès, han anat sorgint nombrosos projectes i iniciatives a Europa i a la resta de països del món. Adherint-s’hi, la Fundació Solidaritat UB i el Grup de Recerca Memòria i Societat de la Universitat de Barcelona presenten l’Observatori Europeu de Memòries, un lloc de trobada i d’intercanvi per analitzar i comprendre els diferents processos històrics i memorials del passat recent.

Entre els objectius del col·loqui, s’hi troben: fomentar la recerca interdisciplinària i les activitats acadèmiques relatives a la construcció de la memòria pública, contribuir a l’anàlisi i a la gestió de les polítiques de memòria, i incidir en el dret dels ciutadans a utilitzar i ressignificar el patrimoni memorial.

Aquest primer col·loqui enceta el debat sobre com els diferents poders —locals, regionals, nacionals i supranacionals— han gestionat la memòria pública, el record i el ressò dels esdeveniments passats i les seves conseqüències directes o indirectes, a través de diferents mecanismes: establint marcs de convivència i participació, instaurant imatges oficials del passat amb la voluntat de substituir les memòries diverses per una memòria administrativa en nom de l’equiparació, etc.

Algunes de les taules rodones que il·lustren millor els eixos del col·loqui són : “Reptes sobre les polítiques de memòria al segle XXI, models transnacionals”, “Alteritats memorials i debats en els conflictes europeus recents”, “Poder i memòria a Europa. Projectes i mancances en les polítiques memorials nacionals i europees.” Així mateix, les jornades comptaran amb les ponències d’historiadors, investigadors, politòlegs, periodistes....

L’Observatori neix amb la voluntat de generar una anàlisi transnacional, en xarxa, sobre els processos de construcció i gestió de la memòria pública, parant especial esment en la creació i la implementació de projectes de diferents governs i la seva relació amb la producció cultural i les conjuntures polítiques.

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.