Vol rasant, Susana Solano

Redacció L'Avenç

dissabte, 31 de maig del 2014

La Fundació Suñol presenta fins el mes de setembre l'exposició Vol rasant de l'artista catalana Susana Solano. La mostra, que està formada per escultures bàsicament, però també per alguns dibuixos, fotografies i un vídeo, fa referència a l'horitzontalitat de les peces que es mostren a l'exposició i que es despleguen per les sales, arran de terra.

susana solano

Susana Solano va començar la seva carrera artística als anys 80, just quan Josep Suñol va incrementar la seva obra considerablement. Aquest últim, que estava molt interessat en els artistes locals, va mostrar interès en Solano que, ràpidament, va saltar a l'escena internacional.

Susana Solano és una artista que crea espais simbòlics de formes abstractes, tot inspirant-se en la naturalesa, en l’entorn i que, utilitzant materials molt diversos, ens indueix a observar-les i a prendre-hi part. Partint d’experiències pròpies l'artista ens planteja interrogants al voltant de l’ésser humà.

Vol rasant fa al·lusió a les peces que es despleguen al llarg de la sala arran de terra i a la seva horitzontalitat. De fet, la majoria de peces presents a l'exposició juguen amb el concepte d'horitzontalitat, fent que s'expandeixi el camp d'allò visible i fent que l'obra es fusioni amb el terra. D'aquesta manera, es fa desaparèixer la distància entre allò terrenal i allò simbòlic, com si l'objecte s'integrés en l'espai.

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.