En la mort de Miquel Barceló

Redacció L'Avenç

dissabte, 23 de novembre del 2013

Miquel Barceló

L'Avenç lamenta la mort de l'historiador Miquel Barceló a la seva casa de Porto-Colom, Felanitx, Mallorca, als 74 anys. L'estiu passat Josep M. Muñoz el va entrevistar per L'Avenç. Podeu llegir l'entrevista sencera aquí.

Miquel Barceló Perelló a finals dels anys cinquanta va anar a Barcelona a estudiar filologia a la universitat, amb la intenció d’esdevenir un escriptor. D’aquella vocació inicial n’ha quedat com a testimoni un llibre de poemes (Així sia: elegies irremeiables, Moll, 1957). A principi dels anys seixanta es va establir a Nova York, on va fer de professor a diverses universitats. L'any 1970 se li va declarar la malaltia que l’ha acompanyat d’aleshores ençà, i va retornar a Barcelona, on es va integrar com a professor a la Universitat Autònoma, on ha estat catedràtic d’història medieval. [+]

El seu gran tema d’estudi ha estat la societat andalusina, i la seva destrucció a través de la dita «reconquesta» cristiana. Al respecte, ha qüestionat intel·lectualment la noció de la irreversibilitat de la unitat espanyola, associada a la noció de «reconquista» per la historiografia espanyola des de mitjan segle XIX. Com a investigador ha dedicat una atenció especial a l’arqueologia medieval, i als sistemes hidràulics de les societats andalusines, amb prospeccions a les Balears, a Andalusia i al Iemen. Amb Arqueología medieval. En las afueras del ‘medievalismo’ (Crítica, 1988) inicia una sèrie de llibres, que recullen els seus estudis sobre arqueologia hidràulica. A més, ha reflexionat sobre l’extermini de societats no europees, en articles a L’Avenç, a L’Espill i a Faventia, i en el pròleg a una edició catalana de Bartolomé de Las Casas (PUV, 2008). Va contribuir també a Notícia nova de Catalunya amb un text sobre Vicens i Soldevila. En els darrers anys ha aplegat en un sol volum els seus articles periodístics (El país llamado deseo, Ensiola, 2006) i ha publicat dos llibres de narrativa breu, El terme de Manacor (Ensiola, 2007) i Trenc d’alba (La Magrana, 2009), amb un rerefons biogràfic.

L'ARXIU DE L'AVENÇ

Des del web pots consultar tots els articles, revistes i llibres publicats des de 1977.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.