El cinema a Catalunya durant els anys de la Guerra Civil.

Rosa Álvarez
Ramon Sala


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 11, desembre 1978

Page
32

Section
11

Subsection
Dossier: El cinema a Catalunya (1896-1939)

Durant la Guerra Civil moltes coses van quedar capgirades. El cinema entre elles, naturalment. Però tot seguit, d'una manera o altra, les coses tornaren a posar-se en marxa. També el cinema. Aquest article parla de com el Cinema va quedar afectat pel moment històric a partir de 1936. Els temes i subtítols que tracta són els següents: Paralització de la producció privada, El comitè Econòmic de Cinemes i el S.I.E. Films, Laya Films, Film Popular i Ediciones Antifascistas Films (E.A. Films).

L'Avenç 11 - desemebre 1978
Preu de l'article 1 €