Els refugiats bascos a Catalunya durant la Guerra Civil: La Setmana Pro-Euzkadi (Barcelona, juny del 1937)

Jordi Bou
Francesc Xavier Medina


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 241, novembre 1999

Page
52

Section
L'Avenç

Subsection
241

L'Avenç 241 - novembre 1999
Preu de l'article 1 €